Веда Корект - Агенция за недвижими имоти
+359 2 952 63 33

Участвахме в първия форум "Имоти, култура, туризъм" в Пловдив

Екипът ни участва в първия форум "Имоти, култура, туризъм" в Пловдив
07.05.2015
Екипът ни участва в първия форум "Имоти, култура, туризъм" в Пловдив.
Събитието се проведе на 7 май 2015 и бе инициирано от НСНИ и от г-жа Даниела Грозева като член на УС на НСНИ.
На 7 юли 2015 г. имахме удоволствието да присъстваме и втория форум от този формат в гр. Русе.

Ключова тема в дискусионния панел на форума бяха сделките с имоти-паметници на културата. Експерти запознаха участниците с правния статус на паметниците и териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство. Те разгледаха основните правни проблеми при управлението на културното наследство и споделиха добри практики от Европа за успешно решаване на казуси в тази сфера.
На форума бяха представени и Европейски програми, чрез които могат да се финансират проекти и инициативи за развитие на културното наследство.

Форум „Култура, имоти и туризъм - предизвикателства и възможности” се организира от списание ENTERPRISE и Национално сдружение „Недвижими имоти“, с официалната подкрепата на Община Пловдив и Русе.

Целта на форумите е да се покажат възможностите на културното и историческото ни наследство като икономически аспекти за привличане на нови инвестиции под формата на публично-частни партньорства, повече туристи и инвеститори.

Целта е всички да знаят повече за обектите от националното ни културно-историческо наследство и да се гордеят с миналото си.
Например децата в гр. Русе изучават русезнание и познават всички архитектурни сгради в детайли (архитекти, година на строителство и т.н.)

През 2016 г. предстоят форуми във Велико Търново, Варна, Бургас и София.