Веда Корект - Агенция за недвижими имоти
+359 2 952 63 33

Продажба по метода на аукциона

Аукционът е иновативен скоростен метод за продажба или даване под наем на всички видове недвижими имоти – жилищни или търговски, на максимална цена в конкретен срок.

При правилна организация на процеса аукционът е изгоден за всички участници в сделката.