Веда Корект - Агенция за недвижими имоти
+359 2 952 6333

Какво е MLS?

Мултилистинг /Multiple Listing Service / или MLS е система за продажба на недвижими имоти с посредничеството на повече брокери, при която един брокер е сключил договор за изключителни права, а останалите брокери му сътрудничат, с цел реализиране на сделка при най-добри условия. MLS обединява брокерите около етичен кодекс и общи правила на работа, давайки редица предимства, както за продавачите и купувачите, така и за самите брокери, а именно:

- работа в професионална и етична среда;
- вътрешна система за контрол на договорите и информацията в MLS;
- изчерпателна и достоверна информация за офертите;
- непрекъснат обмен на информация в реално време чрез специален софтуер;
- директен маркетинг до всички реални купувачи на брокерите в MLS.

Предимства за купувачите:
- получавате професионална консултация за пазара на недвижими имоти;
- вашият агент Ви предлага всички реални оферти, отговарящи на търсенето Ви;
- получавате достъп и до ексклузивни оферти, които не са в публичното пространство;
- вашият агент е до Вас и защитава интересите Ви от първия оглед до финализиране на покупката;
- получавате професионална консултация по търговската и правно-техническата част на сделката;
- благодарение на достъпа до единствената национална база данни за ексклузивни оферти получавате възможност да закупите имота, който желаете.

Предимства за продавачите:
- сключвате договор за изключителни права с един брокер, на когото имате доверие, а за Вас работят всички останали в MLS;
- получавате безплатно оценка на Вашия имот на база сравнителен пазарен анализ;
- чрез MLS за Вас работят всички професионални агенти и осигуряват широко разпространение на офертата Ви;
- вашият агент разработва индивидуална маркетингова стратегия;
- оптимално управление на информацията за Вашия имот в публичното пространство.

Предмиства за брокерите:
- увеличаване броя на предлаганите от Вас имоти и процента на реализираните сделки.
- възможност да използвате пълно и качествено ресурсите си с гарантирана възвращаемост на инвестицията Ви.
- MLS Ви дава възможност да предоставяте професионална и качествена услуга, което ще Ви осигури все повече нови клиенти, гаранция за Вашия успешен бизнес.

Какво е MLS договор?
- Израз на доверие на клиента в професионализма на представляващите го брокер и агент;
- Инвестиране на време, средства и професионални умения при максимална възвращаемост на инвестицията;
- Предоставяне на изключителни права на един брокер и професионална подкрепа от много агенти;
- Богата гама от маркетингови услуги;
- Сигурност за клиента във всяка стъпка в процеса на покупко-продажбата.

Бланка на MLS договор за посредничество при продажба на недвижим имот

Работим с 3 % комисиона.

Прочетете повече за MLS мрежата в официалната им страница.