Веда Корект - Агенция за недвижими имоти
+359 2 952 6333

Застраховки

Home Ins 3436
Предлагаме информация, консултация и сключване на всички видове застрахователни продукти, предлагани от водещите застрахователни компании.

Застраховката на недвижимо имущество не е излишен разход, а необходимост.

Застраховка на движимо и недвижимо имущество

Предмет на този тип застраховката може да бъде движимо или недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. Към застрахованото недвижимо имущество се отнасят както жилищни сгради, така и сградите със стопанско предназначение. Към движимото имущество спада обзавеждането, всякакъв вид техника и електроуреди.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователната компания и в зависимост от вида на застрахованото имущество, неговата застрахователна стойност, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Свържете се с нашия специалист по застраховане Георги Рачев на следните телефони:
0884 80 08 04
02 952 63 33