Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Експерти

Ние сме професионалисти, работещи в сферата на услугите за недвижими имоти.

Нашите консултанти имат:

  • Диплома за професионална квалификация по специалност "Недвижими имоти", призната от МОН на Р. България.
  • Сертификат от преминато обучение по авторската методика на Александър Санкин за продажба на недвижими имоти по метода на аукционна.
  • Сертификати от различни курсове за повишаване на квалификацията.

Даниела Грозева

Управител

Грозьо Грозев

Управител

Георги Рачев

Съветник недвижими имоти

Стефка Александрова

Главен специалист недвижими имоти

Милена Коцева

Адвокат

Надежда Вельова

Застрахователен брокер

Мария Горанова

Архитект

Мария Дачовска

Офис координатор