Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Оценка на имот

Направете Вашата оценка сега, ако:

  • Искате да знаете къде стои вашия имот на пазара, като стойност?
  • Имате съсобственост и искате да я разделите.
  • Продавате или купувате, бъдете предварително информирани.
  • За обезпечение на ипотечен или жилищен кредит.
  • Подписвате брачен договор, направете оценка на недвижимите си имоти.

* Изготвянето на всяка оценка е регламентирано със закон.

Заявете безплатна среща на тел. 0888 49 39 18 или на имейл @