Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

7 стъпки при продажба на недвижим имот

Свържете се с нас и още на първата ни среща ще определим датата за приемане на депозит от купувача
11.09.2020
Стъпка 1
Среща с консултант и подписване на посреднически договор.

Стъпка 2
Изготвяне на:
 • правен анализ на собствеността;
 • удостоверение за вещни тежести;
 • история на имота;
 • списък на всички необходими документи за покупко-продажба.

Стъпка 3
Изготвяне и реализиране на дейности по маркетингова стратегия за продажба на имота:
 • предпродажбена подготовка на имота;
 • заснемане;
 • изготвяне на подходящо съдържание за реклама;
 • реклама в специализирани портали и Фейсбук;
 • изготвяне на рекламни материали (листовки, плакати, банер) и разпространение;
 • популяризиране на имота в района;
 • имейл кампании до колеги и потенциални купувачи;
 • други подходящи дейности заложени в маркетинговия план.

Стъпка 4
Подписване на стоп-депозит / споразумение за цена.

Стъпка 5
Подписване на предварителен договор.

Стъпка 6
Снабдяване с всички необходими документи за нотариално прехвърляне на собствеността.

Стъпка 7
Нотариално изповядване на сделката и заплащане на нотариални такси: 3% местен данък, 1.75 % (такса вписване и нотариални такси).

Как продавате или планирате да продадете имота си? Обадете се на тел.: 0888 49 39 18 и още при първата ни среща ще определим датата за приемане на депозит от купувача. За повече информация се свържете с нас на тел.: 0888 49 39 18 или на имейл: @