Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Междинна зала

Междинна зала е с капацитет до 20 стоящи места.

Наем до 4 часа: 260 лв.
Наем над 4 часа: 320 лв.
Наем за 2 дни: 540 лв.
Наем за 3 дни: 700 лв.

Мебели
Статив: 3,00лв.
Табло /стенд: 2,00лв.

Оборудване
Мултимедия и екран: 100 лв.
Озвучаване (тон колони, микрофони): 50 лв.
Озвучител: 50 лв.

При наем на повече от една зала има възможност за договаряне на отстъпки.
Всички цени са в български лева без ДДС.


Zala Mejdinna2
Zala Mejdinna