Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

График на мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци в София

Безопасно и безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата
15.01.2021
Ако имате отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, като стари термометри, лаково-бояджийски материали, домакински препарати, лекарства с изтекъл срок на годност и др., може да се освободите от тях безвъзмездно и безопасно за Вас и околната среда.

Столична община и БалБок Инженеринг са разработили система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която включва приемане на отпадъците:
  • от посочен от гражданите адрес, по заявка;
  • от мобилен събирателен пункт;
  • осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.

Вашите запитвания и заявки за събиране от адрес може да дадете на телефон 0700 11 750 .

Първият Мобилен събирателен пункт за 2021 г. очаквайте на 22 януари в райони Нови Искър и Кремиковци.

GrafikMobilenPunkt Za 2021