Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

КРЕДИТНИТЕ КОНСУЛТАНТИ и АГЕНЦИИТЕ ЗА ИМОТИ

"Цената е това, което плащате. Стойността е това, което получавате." - Уорън Бъфет
07.12.2021
Покупко-продажбата с кредит, особено при днешните ниски лихвени проценти е все по-често явление. Когато купувачът е с кредит, агенциите за недвижими имоти си партнират с банките, като получават процент при доведен клиент, но не само. Те помагат истински да се случи сделката. От това партньорство печелят и купувачите. Най-често в офиса на Агенцията, за клиента купувач се организират няколко поредни срещи с представители на различни банки. Така, в конкурентни условия, по начин щадящ времето му (без да обикаля сам различни клонове), купувачът получава по-добри оферти за кредитиране. Освен това, брокерите обикновено вадят безброй документи изисквани от банките, често по неведоми пътища, защото собствениците на имоти ги нямат и не поемат ангажимент за вадене. Понякога банките изискват документи, които буквално няма от къде да се намерят. Например – закрити институции или липса на архив. Сагата може да е безкрайна! Някой трябва да знае как, откъде и какво да направи, за да балансира напрежението в тези случаи. Продавачите не са склонни да се занимават, само защото купувачът е с кредит. Истината е, че и адвокатите не се наемат с този трудоемък и изнервящ процес.

От 2016 година в отношенията брокер – купувач – банкер, се намесват и кредитните посредници. Те не отпускат кредити, не продават собствени продукти, а посредничат на купувача при избора на банка и намирането на най-изгодното предложение за кредитиране.

Вече голяма част от Агенциите за недвижими имоти работят с кредитни консултанти, а малка част и са регистрирани като такива (82 са регистрираните кредитни консултанти към декември 2021 година). Кредитните консултанти също предлагат комисионно възнаграждение на Агенциите, но в по-малък процент в сравнение с банките. По-важният въпрос в случая е: до къде стигат компетенциите на кредитните консултанти в процеса на покупко-продажба на имот и как се разпределят ролите между брокер – кредитен консултант – банкер? Бизнесите са свързани, но не се припокриват! На къде се ориентират кредитните консултанти – в посока на партниране с брокерите или на изместване?

Прави впечатление доста агресивния подход на някои участници от този бранш. В публичното пространство все по-често се позиционират с „полезни съвети“ към купувачите как да не платят комисиона на брокера, обезценявайки услугите ни. Някои от кредитните консултанти представят себе си, като „експерти при сделка с имот“. А дали е така? До колко познават пазара и доколко са подготвени да защитават чисто търговските интереси на клиента в сделката? За вадене на документи не може да става и дума, те просто изискват.
В седмицата, в която отбелязахме Деня на банкерите коментираме темата на свързаните бизнеси: брокер – кредитен консултант – банкер и как защитават интересите на клиента? Както се казва в една поговорка “Всяка жаба да си знае гьола“.

Аз например вярвам, че всеки трябва да има компетенция в своята област и да си партнираме в интерес на клиента. Учила съм, за да съм брокер, имам магистърска степен по бизнес с недвижими имоти, имам стотици успешно сключени сделки, вече повече от 25 години.

Кредитният посредник познава имотите, като цифри, а брокерът навлиза в дълбочина – характеристики на района и стандарта на живот, който осигуряват, типа строителство, проблеми на отделните квартали, сгради... Брокерът има преференциален достъп до оферти, които не са обявени в порталите за реклама. В сделките с имоти, често настъпват усложнения свързани с документация, интереси на страните и др. Нужен е натрупан опит, съчетан с познания в различни сфери, включително и в балансиране между участниците в покупко-продажбата. Кредитният посредник, може да намери банката с най-добра оферта за кредитиране, а брокерът може да намери най-добрият имот, който купувачът да купи при най-добри условия.

За успешна сделка за жилищен имот в София, обадете се да направим лична опознавателна среща на телефон: 0888493918 или ми пишете на имейл: @

С уважение,
Даниела Грозева