Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Мисия Родина

Мащабна национална кампания
09.01.2023
Принципи на Мисия Родина
(без да са подредени по важност)

1 - При никакви обстоятелства не говоря лошо или негативно за България, държавата, българите като народ или за който и да е българин. Ако не уважаваш държавата и народа си, пълен абсурд е да мислим, че другите ще ни уважават.
За България – само добро!
Това ми носи уважение.

2 - Аз съм „рекламен агент“ на България навсякъде, където отида и имам влияние.
Всеки път, когато имам възможност, хваля страната си.
Това ми носи пари.

3 - Превръщам думата „българин“ в синоним на думата „брат“ и думата „българка“ - в синоним на „сестра“. Грижа се за всеки българин, като за свой брат или сестра, независимо къде съм и какво е отношението ми към него.
Това ми дава щастие.

4 - Никога не изпитвам негативно отношение към свой сънародник заради политически, етнически, религиозни и каквито и да е други различия. Аз уважавам политическите възгледи на другите, дори и да са мои противници. Работя за интеграцията между етносите.
Това ме изпълва с мир.

5 - Радвам се на всеки български успех, дори да е най-големият ми конкурент. Аз го споделям, следвам, уча се от него и не завиждам.
Това ми носи успех.

6 - Мисля, подкрепям и се грижа за другите българи – за бизнеса им, за за образованието им, за здравето, за всичко.
Това ме прави изключително ценен човек.

7 - Всеки ден правя нещо добро за някой мой сънародник. Казвам добра дума, дарявам сума, подарявам усмивка или давам прошка. Мога да направя много добри дела, за които не се изискват усилия и средства.
Това ме изпълва с радост.

8 - Достойно защитавам името „българин“ пред останалите. Моите доблестни постъпки са пример за другите народи, Правя така, че името „българин“ и България да звучи гордо.
Това ми дава сила.

9 - При възможност винаги купувам български продукти. Стимулирам родното производство, земеделския стопанин и собствената ни икономика.
Това ни дава финансова стабилност.

10 - Спазвам християнските ценности в живота си.
Това ме прави благословен.

11 - Моля се, освен за себе си и семейството си, и за просперитета на България.
Това прави живота ми по-добър.

12 - Избрах своя благородна кауза в полза на България и ще я следвам до края на живота си.
Това ме превръща в значим човек.

13 - Поставих знамето на България в своя дом, офис, работно място, училище и на всяко място, където имам възможност.
Това подсилва националното ми самочувствие.

14 - Превърнах мястото пред дома си в изложбена площ. Редовно го почиствам, украсявам, поддържам, поливам и съм заобиколен от красота.
Това ме изпълва с удовлетворение.

15 - Подкрепям българската култура, изкуство, традиции, история и фолклор. Имам своя национална носия. Научих няколко български фолклорни хора и песни. Чета стари и нови български автори. Пиша на български. Изучавам историята на народа си.
Това ми носи мъдрост и допускам по-малко грешки в живота.

16 - Спазвам българските обреди, обичаи и сватбени традиции. Изповядвам прословутите българска щедрост и гостоприемство.
Това съхранява моята идентичност.

17 - Създавам деца. Стимулирам раждаемостта и осъзнатото родителство в България. Това е пътят на стабилната икономика. Имам ли деца, имам бъдеще!
Това продължава живота ми.

18 - Уча децата и внуците си на родолюбие. Възпитавам ги да обичат Отечеството ни и правя така, че да израснат достойни българи. Винаги помня, че съдбата на страната ние в техните ръце.
Това ще ми осигури спокойни старини.

19 - Почитам паметта на героите, загинали, за да живея свободно. На 2 юни в 12.00 часа, когато засвирят сирените в тяхна памет, не си позволявам да седя, да ходя по улицата или да карам кола. Изправям се, спирам за минута и прекланям глава пред тяхната велика саможертва.
Това ми вдъхва смелост.

20 - Превърнах Мисия Родина в своя лична мисия, която изпълнявам, популяризирам и проповядвам.
Това ме изпълва с надежда,
че ще живея в най-прекрасната страна в света.

И никой няма да е в състояние да я провали!