Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Морски фар показва настроението на хората

Ако фарът се намираше във вашия град, какво ли щеше да измери?
24.01.2022
Този необикновен морски фар не само показва пътя на плавателните съдове, но и какво е настроението на живеещите в града хора, четем във hicomm.bg.

Инсталацията Fuehlometer е монтирана на входа на порт Линдау в Германия. На върха на съоръжението е разположено човече, което може да се усмихва и мръщи. Когато хората в града са щастливи, то е ведро и засмяно. Ако те са намръщени - човечето също губи усмивката си.

По улиците в града са монтирани множество видеокамери, чрез които се заснемат лицата на хората. Ако общият брой на усмихнатите минувачи е по-голям от този на намръщените, човечето на Fuehlometer моментално става усмихнато. И обратното. Информацията се събира, анализира и препредава с помощта на специална програма.