Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Офлайн - промоция

Уведомете всички съседи за продажбата на имота
28.02.2019
Уведомете всички съседи за продажбата на имота
Офлайн - промоция - е комплекс от мерки, които да привлекат вниманието на целевата аудитория за имота извън Интернет.