Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

РЕШЕНИ КАЗУСИ = УСПЕШНА СДЕЛКА = ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Благодаря на д-р Николай Дяков за гласуваното доверие!
14.03.2022
Благодаря на д-р Николай Дяков за гласуваното доверие!

Един от казусите беше, че съседите бяха навлезли в границите на имота. Те не използваха заградния си имот и нямаше как да ги намерим.

Наложи се геодезическо заснемане за определяне на точните граници, с което се подава молба в общината за издирване на съседите и преместване на тяхната ограда съобразно реалните граници (вижте приложената снимка).

Особено важно при покупко-продажба на УПИ (урегулиран поземлен имот), който не е заграден и няма постройка е да бъдат определени точните граници на имота.

Не е нужно да бъдете сами в процеса на покупко-продажбата.

Над 25 години решаваме имотни казуси. Обадете за среща в която да разгледаме Вашата ситуация на телефон: 0888493918 или ни пишете на имейл: @ .