Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Плюсовете и минусите на нотариалното изповядване с и без предварителен договор

Изтръпвам, когато купувач каже „Отивам директно на сделка, не ми е нужен предварителен договор“.
24.02.2021
Изтръпвам, когато купувач каже „Отивам директно на сделка, не ми е нужен предварителен договор“. Тук вариантите са два: имаме купувач, който не желае да се ангажира категорично и иска да си остави вратичка, или се страхува да превежда предварително сума за задатък и да поеме всички ангажименти произтичащи от предварителния договор.

От правна гледна точка в случай, че страните са подготвени за сключването на окончателен договор и са се „разбрали“ за всички съществени условия, подписването на предварителен договор няма смисъл.

Плюсът на сключването на предварителен договор е даването на време за подготовка на окончателния. Съгласно съдебната практика, след сключването на окончателен договор, уговореното от страните с окончателния договор е меродавно - т.е. ако в предварителния договор е посочена една цена, а в окончателния – по-ниска, купувачът може да плати по-ниската и да не се притеснява от предварителния договор. Законът не забранява по никакъв начин на страните в момента на сключване на окончателен договор да се разберат за условия различни от посочените в предварителния. Това е при съгласие. При спор, важи написаното относно обявяване на предварителния договор за окончателен - съдът се ръководи от него, след като липсва окончателен договор.

Не може да се каже категорично кой от двата варианта е по-удачен, следва да се преценява за всеки отделен случай. Имала съм и безпроблемни сделки с нотариално изповядване без предварителен договор, но така се разчита на късмет и „мъжка“ дума. Сключването на предварителен договор защитава договореното между страните и нашият труд, като брокери. Ако няма оставен, така наречения „стоп-депозит“ или писмо-ангажимент от което да е ясно кой купува и при какви условията, като цена, финансиране, срокове, разходи за прехвърлянето и др., процентът за успешно финализиране на сделка е много по-нисък. Готови ли сте да поемете този риск?

Допълнителен плюс при сключване на предварителен договор е възможността за уговаряне на довършителни работи, ремонти, обзавеждане и т.н. Подобни уговорки обаче представляват включен в предварителния договор за продажба на имота и договор за изработка. В случай, че предварителният договор има такива допълнителни клаузи, то те остават в сила и обвързват страните.

Подготовка и подписване на предварителен договор е част от нашата 12-степенна иновативна система за скоростни продажби, чрез която предвидимо продаваме един имот на максимална цена за 30 дни.

Ако мислите, че тази статия може да е полезна на някого, моля да я споделите.