Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Попитайте нашия архитект

Услуги с които може да сме Ви полезни
08.04.2020
Предстои Ви покупката на имот за строеж или проектиране на сграда във Ваш имот. Знаете ли от къде и как да започнате и колко ще струва реализацията на Вашия проект? Имате ли трудности при набавяне на документи за проектиране на Вашата сграда? Плаши ли Ви процесът на одобряване на проекта и възлагането му на строителна фирма?

С тези услуги можем да сме Ви полезни:

Съдействие за издаване на документи, за начало на проектирането:
  • мотивирано предложение за виза
  • издаване на виза;
  • снабдяване с предприсъединителни договори от експлоатационните дружества.

Проектиране на нови сгради.
Предлагаме изготвяне на пълна проектна документация по всички части, необходими за получаване на разрешение за строеж. Проектите се изготвят от екип от водещ проектант - архитект и различни по специалност инженери. Пълната проектна документация е съпроводена от подробни заснемания, количествени сметки и спецификации, за всички строително-ремонтни дейности, касаещи конкретният обект. Това Ви помага да получите точни оферти за строителство и да планирате своя бюджет.

Градоустройствено планиране.
Налага Ви се да правите ПУП или РУП за вашият парцел или смените неговото предназначение. Ние можем да ви съдействаме. Получавате професионална помощ на всеки етап.

Преустройство и промяна на предназначение на съществуващи сгради или помещения.
Ако искате да купите или наемете помещение, и да го ползвате за различна дейност от предвидената за него, то задължително трябва да смените неговото предназначение. Ние имаме голям опит в този вид дейност и можем да Ви предпазим от грешни инвестиции, водещи до големи за губи за Вас.

Проекти за преместваеми обекти и рекламни елементи.
За да имате законно поставени табели и рекламни елементи, трябва да имате одобрен проект за тях . Ние можем да Ви изготвим проекта и да го придвижим в общината.

Консултация
Има толкова много въпроси, по които да Ви дадем добър и печеливш съвет.
Свържете се нашия архитект сега на тел.: 0889 22 26 13 .

Арх. Мария Горанова e дипломиран Магистър Архитект от 2006 г. и пълноправен член на КАБ (Камарата на Архитектите в България) от 2009 г. Със своя екип тя помага на инвеститори и частни лица да имат проекти за законни, изпълними и печеливши сгради, съобразени с желаната от клиента визия и бюджет.