Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Продажба на имот в „Ковид“ обстановка – рискове и алтернативи

Как да продадем имот без да излагаме себе си и близките си на риск в „Ковид“ обстановка?
02.11.2020
Продавате апартамент и живеете в него или имате наематели. Огледите на имотът са доста рискови и непредвидими. Можете да избегнете това, ако продавате по метода на аукциона. В това безпрецедентно време едно от основните предимства на продажба по метода на аукциона, е че собственикът не присъства на огледите, не участва директно в преговорите, така той избягва комуникацията с много голям брой купувачи.

Какво представлява продажбата по метода на аукциона – това е иновативен скоростен метод за продажба на всички видове недвижими имоти за максимална цена в конкретен срок.

При правилна организация на процеса, аукционът е изгоден за всички участници в сделката!

Ползи за собственика (продавача):
1. Собственикът гарантирано ще получи максимална цена.
2. Точната дата на приключване на сделката е известна предварително.
3. Собственикът е отстранен от процеса на преговорите.
4. Изключват се многочислените непродуктивни огледи, назначавани обикновено в най-неподходящото време.
5. Купувачите идват готови за закупуване.
6. Създаване на конкуренция между купувачите.
7. Ускорена продажба.

Ползи за купувача:
1. Получава обект, който е изучен и търсен от други купувачи.
2. Датата на приключване на сделката и преместването му са известни предварително.
3. Методът гарантира прозрачни, равни условия за всички.
4. Имотът се получава на минимална цена.
5. Купувачите определят цената на имота.
6. Ако на аукциона се предлагат и други обекти, купувачът има възможност да види и оцени едновременно повече предложения. Икономия на време.

Ползи за агента:
1. Аукционът генерира списък от квалифицирани купувачи.
2. Възможност да се предложи на клиентите нов инструмент за продажба.
3. Увеличение на дохода и пазарното участие.
4. Създаване и развитие на своя ниша (пазарна специализация).
5. Продажбата се извършва за относително кратък период.
6. Гаранция, че имотът ще бъде продаден по пазарна цена.
7. Показване на недвижимият имот на голямо количество потенциални купувачи.
8. Привлечените на аукциона купувачи ще разгледат и други обекти на агента.
9. Резултатите от успешно проведените аукциони са препоръки и повторно обръщане на клиенти с молба за поемане на техни имоти.

Запишете сега час за безплатна опознавателна среща, в която да разгледаме Вашата ситуация и да предложим решения на тел.: 0888493918 или на имейл: @ .