Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Ръст в цените на пазара на имотите и през 2022

Интервю с г-жа Мариана Петкова, Д Банк
03.12.2021
По случай Деня на банкера, отбелязван на 6-ти декември, споделяме интервю с г-жа Мариана Петкова, ръководител отдел "Клонова мрежа и продажби" в Д Банк.
Нека всеки да намери мъдро решение за сделките си с имоти!

Какви са очакванията ви за 2022?
Пазарът на недвижими имоти, ерго пазарът на жилищни кредити продължава да бъде основен таргет на доста хора. Както инвеститори, така и млади семейства, които купуват своя първи дом, или пък се местят в по-голямо жилище. Имаме и клиенти, които теглят кредити за бъдещия дом на децата си, пазарът в момента позволява една подобна самоизплащаща се инвестиция с хоризонт от 20 години, т.е. точно толкова, колкото е необходимо на децата да пораснат и да поемат по своя път в живота си, обезпечени със собствен дом. Определено очаквам още една динамична година, в която, надявам се, отново ще затвърдим позициите си както в банковия сектор, така и, което ни е особено ценно, сред нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Какво се случва на пазара на имоти в България?
Едва ли ще учудим някого, ако потвърдим тенденцията, която е ясно видима в последните години, за ръст в цените на пазара на имотите. И като говорим за имоти, то ръстът е повсеместен – като започнем от земеделската земя, преминем през селските райони, малките градчета и достигнем до областните градове и София. Разбира се, различните места имат различни специфики, ръстът също е различен, но е факт, че е навсякъде. Интересното е, че макар всички да са вперили взор в София, други областни градове, като например Пловдив, отчитат по-големи ръстове като проценти, а някои селски райони, особено около големите градове, регистрираха ръстове в пъти в последните няколко години, макар и от много ниска база. Можем да говорим за всеки регион, в който Д Банк е представена, т.е. за цялата страна реално, в конкретика, като в банката сме наясно със спецификите на съответните райони и нашите консултанти по места са подготвени да съобразят с изискванията на клиентите и спецификите на пазара, за да предложат някой от отлично разработените ни продукти за финансиране на съответния имот.

Говорим за ръст, който е видим наистина, а на какво се дължи този ръст?
Това е въпрос с нееднозначен отговор. Причините са комплексни и всяка от тях влияе на пазара – от една страна имаме едно сериозно увеличаване на средните доходи на населението, което изпревари инфлацията и цените на основните комунални услуги, т.е. разполагаемите пари в големи маси от населението се увеличиха и продължават да се увеличават с едно доста добро, понякога и с двуцифрени проценти на годишна база темпо, при това в продължение на над 5 години. Това е едната страна – нарастване на платежоспособното търсене от населението поради увеличаването на доходите. От друга, и това е нашата част от уравнението – лихвите по ипотечните кредити, които ние, банките, предлагаме, паднаха в пъти – от средно около 8% преди 10 години до под 3% в момента, т.е. близо три пъти. Това влияе много сериозно върху сумата, която банките сме склонни да отпуснем на съответния кредитополучател. Иначе казано – ако преди с 35-40% от средните доходи на едно семейство (което считаме за разумно и не препоръчваме по-голямо финансово напрежение като вноска по ипотечен кредит на база доходите) можеше да се вземе кредит за 60-65 000 евро, то сега вече, поради драстично по-ниските лихви и увеличението на доходните същото семейство, без да пренапряга бюджета си (запазвайки тези здравословни до 35-40% от доходите за ипотечен кредит) да получи над 100 000 евро кредит. Прибавете към всичко това и традиционното за българина влечение към имотите, както и ниските лихви по депозитите и имате причината за всичко това, което се случи в последните години.

Кой е най-предпочитаният жилищен кредит от вашите клиенти и защо?
Нашите клиенти бяха особено впечатлени от промоционалния ни жилищен кредит „Отличен дом“, но много добър отзив имат и „Желан дом“, както и „Наш дом“ с неговия уникален кеш бек в края на годината за първите 5 години. Специално за нуждите на клиентите ни разработихме и последния ни продукт – ипотечен кредит за инвестиция, с който те могат да купят например нежилищен имот като ателие, каквато покупка не се финансира от повечето ни колеги в сектора. Стараем се винаги да отчитаме желанията и нуждите на нашите клиенти, за да им предложим точно това, от което имат нужда. При това на достатъчно изгодна цена.