Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Що е то стоп-капаро при покупко-продажба на недвижим имот

За съдържанието на понятието можем да съдим само от практиката при сключване на договори или споразумения за заплащане на така нареченото стоп-капаро.
19.01.2021
За съдържанието на понятието можем да съдим само от практиката при сключване на договори или споразумения за заплащане на така нареченото стоп-капаро. Факт е, че няма законова дефиниция, но има много такива договори, следователно - има го. Думата "капаро", която е така наложена в практиката също липсва в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), което не пречи да се споменава често и съвпадането й или не със законовия термин "задатък" зависи от останалите условия на съответния договор. Същия този Закон за задълженията и договорите, в който липсва термин стоп-капаро обаче в чл. 9 казва, че страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Тоест, сключването на договор за стоп-капаро си е валиден договор, тъй като не противоречи нито на закона, нито на добрите нрави.

В практиката, обичайно съдържанието зад този термин е договор/ споразумение, с което една от страните по бъдещ договор за покупко-продажба на недвижим имот (бъдещ купувач) дава на другата страна (бъдещ продавач) парична сума, като гаранция за сериозното си намерение за закупуване на имот, за определен срок (до подписване на предварителен или окончателен договор за продажба на недвижимия имот). Бъдещият продавач се задължава да не преговаря с други лица, и/или да деактивира обявата си за продажба на имота, и/или да не провежда огледи с трети лица - различно.

Страните по бъдещ договор за покупко-продажба го ползват като взаимен ангажимент. Обикновено, т.н. стоп-капаро се оставя в замяна на предоставяне на документи за проверка на имота преди подписването на предварителен договор за покупко-продажба, както и когато купувачът ще бъде финансиран от банка. Ако покупката е с банков кредит, съветвам купувачът да бъде направена оценка на имота от финансиращата институция преди подписване на предварителен договор за покупко-продажба, за да влезе спокоен в сделката. Често в тези случаи бъдещите купувачи оставят само писмо за намерение, без сума, защото рискуват банката да не им отпусне желания кредит и да загубят стоп-капарото.

Какъв е размерът на стоп-капарото? Най-често той е от 1000 – 2000 евро за имоти в ценовия сектор до 80000 евро и се увеличава в зависимост от вида на имота.

Срокът варира, като обикновено е до 10 дни, до подписване на предварителен или окончателен договор. За този срок имотът се спира от реклама. При отказ от покупка от страна на купувачът, ако върху имота няма тежести и са извадени необходимите документи, той губи дадената сума за стоп-капаро.

Имали сме случаи в които купувачът пита защо да оставя пари и защо е нужно да дава предложение за закупуване. Разбира се всеки случай е индивидуален, но писаното остава. Ролята на агенциите е точно тази – да свърже страните и не да препредава, а да работи с факти, като доближи интересите на страните. Често казаното се променя в утрешния ден. Ако аз работя за продавачът, освен отчетността за работата ми по неговия имот, която давам периодично е редно да покажа и резултата от работа си с предложение за закупуване, в което бъдещия купувач да сподели условия и особености: цена, начин на финансиране, срок за осъществяване на сделката и др.

Очаквайте продължение по темата.

Ако имате интерес за примерен формат на стоп-капаро или предложение за закупуване, обадете на тел.: 0888493918 или пишете на e-mail: @