Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Ситуацията в Украйна и пазарът на имоти

СЦЕНАРИЙ КРИЗА 2022
07.03.2022
Какво ни очаква: Няма да навлизаме в политиката, обсъждаме икономиката:
  • Ръст на политическо напрежение.
  • Външно икономическият натиск ще се усили.
  • Временно колебания в курса на валутите.
  • Приток на пари в недвижими имоти, като най безопасен актив.
  • Купувачите ще се стремят да купуват, а продавачите няма да искат да продават.
  • Намаляване на предложенията на пазара. Стагнация.
  • Прекъсване и отмяна много текущи сделки.
  • Ръст на търсенето и като следствие ръст на цените.
  • Влошаване на икономическата ситуацияItem.

ИМА ДВА ВАРИАНТА
Вариант 1:
Повишаване на ключовите цени, за да се компенсира инфлацията.
Инвеститори след 6 месеца ще започнат да продават имотите купени сега, като активи.
Повтаряне на сценария от 2008 г.
Стягане на пазара, рязко снижаване на количеството на сделки.
Какво да правим?
Да продаваме неликвидните имоти сега и да вложим парите в ликвидни, но да не купуваме имоти в строеж.
По нататък ще преценяваме в зависимост от ситуацията.

Вариант 2:
Понижаване на ключови цени.
Влагане на пари в икономиката за да се пребори инфлацията.
Държавни мерки за поддръжка на населението.
Рязко увеличаване на всичко и на имотите включително.
Реално намаляване на търсенето. На пазара ще излязат само инвеститори и принудените да продават.
Какво да правим?
Да купуваме с ипотека, сега независимо от лихвените проценти, а после да рефинансираме. Печалбата от фиксиране на ръста на цената да я вложим в други обектите с ипотека.
При всички варианти ни чака строг контрол за произход на паричните средства.

Прогнозите могат да се обърнат надолу с главата при влошаване на ситуацията в Украйна. Ако тя се задълбочи ни очаква тежка година.

Кризата е риск и възможност!