Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Солидарност Отговорност Устойчивост

Ние, Екипът на Веда Имоти продължаваме да сме активни!
01.04.2020
Ние, Екипът на Веда Имоти продължаваме да сме активни!

В работа ни, нашите клиенти са най-ценните ни партньори. Ние знаем, че постигането на добри резултати за тях, гарантира нашето бъдеще.

За да сме максимално полезни на клиентите ни, използваме времето от 13:00 ч. до 15:30 ч. всеки работен ден за онлайн обучения. Така повишаваме нашите знания, умения и компетенции, което ни помага да сме адекватни на случващото се.

Следим актуалната ситуация и търсим модели на работа, чрез които да можем да сме до нашите клиенти защитавайки техните интереси и здраве.

Сътрудничим си с колеги от страната и чужбина в избора и прилагането на работещи инструменти.

Целта ни е да бъдем надежден и полезен партньор във времето на извънредно положение и след това.

Принципите, които вграждаме в работата си са:
  • Солидарност
  • Отговорност
  • Устойчивост