Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

„За да променим живота си, трябва да променим приоритетите си.“

Ако вашия приоритет е да продавате имот знайте, че собственост не винаги означава законност. ИМОТНИ СДЕЛКИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТГОВАРЯТ
11.10.2022
Ако вашия приоритет е да продавате имот,
вземете информиран избор, да не ви вкарат гол или пък вие да си вкарате автогол.

Скоро собственик на апартамент в Бъкстон ми каза: "Аз съм собственика, ето нотариалния акт. Намери клиент ще извадя други документи."
Собственост не винаги означава законност обаче.
Да тръгнеш да продаваш имот само с един нотариален акт е равносилно на авгогол.

За същия имот се оказа, че в Агенцията по геодезията и кадастър на мястото на имота бяха нанесени имената на друг собственик от сградата, собственик на гараж.
Дамата на въпросния гараж пък живее в чужбина.
Минаха месеци да се оправи тази техническа грешка.

И това е само един от многобройните примери, които мога да дам.
Tака може да изпаднете в многобройни ситуации, които да стреснат вашият бъдещ купувач и не само.
Може да изпаднете в неустойки по договори.

Обикновено продажбата на имот стартира с няколко снимки и пускане на реклама в имотен сайт, най често в в imot.bg.
Практика на собственици и на брокери.
Ключов момент от продажбата обаче е снабдяването с документи, което отнема време и често се оказва проблем.

Решението, което често се пренебрегва:
- правен анализ на собствеността;
- консултация относно всички необходими документи за сделка;
- времето за набавянето им;
- финансите и сроковете.

Така например, ако сте придобили имот по наследство и не сте декларирали това обстоятелство с декларация по чл.14 от
ЗМТ, не можете да извадите данъчна оценка за имота, който продавате.
Времето за обработване на тази декларация е 14 дни.
А данъчната оценка е задължителен атрибут за една покупко-продажба.
Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:
- двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
- шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.

Данъчна оценка се вади с кадастрална схема.
Официалното му наименование е „Схема на самостоятелен обект в сграда“.
Така се нарича документът, ако се касае за апартамент, офис, магазин, гараж или мазе.
Ако касае поземлен имот, документът се нарича „Скица“.

Кога ще ви потрябва?
Ако извършвате сделка при нотариус, в която се разпореждате или ипотекирате недвижим имот.

Ние можем да сведем до минимум, времето за набавяне на нужните документи.
При сключен възлагателен договор за продажба с фирмата, услугата е безплатна.