Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

Знаете ли колко имота се продават годишно в района в който работите или живеете

Районирането, като най-ефективния метод на работа, както и други полезни теми, бяха дискутирани на срещата с гост лектор Юлия Плетньова на 15.01.2018 г., организирана от Веда Корект в Дома на Москва.
16.01.2018
Районирането, като най-ефективния метод на работа, както и други полезни теми, бяха дискутирани на срещата с гост лектор Юлия Плетньова на 15.01.2018 г., организирана от Веда Корект в Дома на Москва. Участие взеха екипът на Веда Корект, колеги от агенции за недвижими имоти и журналисти.

Срещата бе открита от Никита Первушин представител на Евразийската организация за икономическо сътрудничество с темата: "Евразийски професионални стандарти". Говори за нуждата и предприетите действия в Русия за постигането на единен професионален стандарт за работа в сферата на недвижимите имоти.

Юлия Плетньова - международен тренер, насочи разговора към практическата страна от работата на успешния брокер. Сподели с нас анализи и предложения по следните теми:
1. Ефективност на всеки от основните модели на работа (райониран, екстериториален и технологичен) и възможността за съвместяването им;
2. Нови технологии в маркетирането и ползата от изграждането на личен бранд на брокера;
3. Техники за управление на времето и постигане на по-висока лична ефективност.

Юлия обеща да се върне в България след 3 месеца и да провери домашното, което ни постави:
1. Всеки да определи района в който ще работи, колко имота има в този район и да планира колко от тях ще продаде;
2. Да помисли за личния си бранд и какви послания иска да изпраща на клиентите си;
3. Да определи ефективността си - като начало един нов брокер, трябва да прави 25 обаждания на ден, 3 срещи и 1 договор.

Юлия Плетньова ще направи разширено обучение по изброените теми. Очаквайте подробности.