Веда Корект - Агенция за недвижими имоти

28.02.2019

Офлайн - промоция

Уведомете всички съседи за продажбата на имота

28.02.2019

Маркетингов план

За по-добро презентиране на имота, професионалния агент прави следното:

28.02.2019

Много баби - хилаво дете

Или когато имотът се предлага от няколко агенции

28.02.2019

Как да оценим имота си

На каква цена да рекламирате имота?

28.02.2019

Обичайни грешки при продажбите и как да ги избегнете

Продавачите на недвижими имоти често допускат едни и същи грешки, които водят до загуба на пари, време и нерви и рефлектират върху всички участници в процеса.